Quantcast
Channel: Boxes of Toys
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2306

Puzzle toy -1476

0
0
Hisakatsu Igarashi – Puzzle
LP Nexus [K28P 502]  (1984)

Producer, Arranger - Shinobu Narita
Synthesizer - Takashi Kokubo
Coordinator - Jiro Yamada
Director - Hiroshi Takami
Engineer - Kazuhiro Kasuya, Keiichiro Takahashi, Kiyokuni Kamon, Takashi Kokubo, Yoshinobu Asao
Graphics - Naomi Enami
Composer - Kurt Weill, Seiichi Fukami, Shinobu Narita, Susumu Hirasawa, Takao Nakagawa, Takashi Kokubo, Yousuke Inatomi
Photography - Tadahisa Yoshikawa
Words - Bertolt Brecht, Luc, Maryu, Susumu Hirasawa, Yuji Sawada

Buy it here


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2306